November 5, 2016

การดูข้อมูลและประวัติใน bit.ly

พบว่า ไม่สามารถดูข้อมูลของ bit.ly ย้อนเกิน 30 วันได้

แต่มีช่องทาง ที่อาจเป็น Bug

 1. Log in ตามปกติ
 2. จะเห็นข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน
 3. คลิกที่ Top Perform
 4. คลิกที่ ช่องวันที่ทางขวาบน
 5. เลือก Last 7 Days และ Apply
 6. คลิก X ในช่องวันที่ของ Filters ซ้ายมือ
 7. ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงออกมา (ด้านบนจะบอกว่า Clicks -1 days)
ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 2559 พบ bitlink ของ thanai.a@gmail.com 3 รายการดังนี้


SEP 1, 2014
AThaiID อ่านข้อมูลบัตรประชาชน - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play
bit.ly/1sUhWZs375

FEB 12
TDA_SDK.ZIP direct download
bit.ly/1XmTfEV200

FEB 9
TDA SDK อ่านบัตรประชาชนไทยบน Android
bit.ly/1Sd8GQs10

November 2, 2016

แก้ปัญหา ตัวอักษรไทย ไม่แสดงใน UI บางจุด ของ Libre Office


สำหรับการใช้ LibreOffice บน Windows ตั้งแต่เวอร์ชัน 7 ขึ้นมา จะพบปัญหา UI ของโปรแกรม เมื่อมีภาษาไทย ในบางจุด เช่น Cell Format ที่เป็น Date จะเห็นตัวหนังสือทับซ้อนกัน หรือเป็นตัวสี่เหลี่ยม หรือไม่แสดงเลย
พบใน LibreOffice 5.1, 5.2 และ OpenOffice 4.1 รุ่นอื่นก็น่าจะเป็นด้วย

การแก้ไข

 1. ไปที่เมนู Tools > Option > LibreOffice(OpenOffice.org) > Fonts  เลือก Apply replacement table 
 2. Replace font จาก Segoe UI ไปเป็น Tahoma หรือ font อื่นๆ ที่ชอบ
 3. อาจต้อง Replace font จาก Andale Sans UI ไปเป็น Tahoma ด้วย หากพบรายชื่อ  Andale Sans UI (น่าจะเป็น LibreOffice รุ่นเก่า ๆ)
 4. กดเครื่องหมายถูกด้านขวาจะได้ font replace ไปอยู่ในกล่องด้านล่าง คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Always แล้วกด OK
 5. ปิดโปรแกรม LibreOffice แล้วเปิดใหม่

October 13, 2016

การทำสารบัญอัตโนมัติใน Writer

สร้างหน้าว่างขึ้นมา 1 หน้า แล้วสั่ง
Insert>Table of Contents and Index>Tabel of Contents, Index or Bibliography

สิ่งที่จะแสดงบนจอจะมาจาก 2 แหล่ง

 1. Heading 1-10 
  • กำหนดจาก Style
 2. Index
  • สร้างโดยเลือกข้อความแล้วสั่ง Insert>Table of Contents and Index> Index Entry...
  • เลือกชนิด Index เป็น Table of Contents ระบุข้อความที่จะแสดงใน Entry และกำหนด Level แล้วคลิก Insert
  • สามารถลบหรือแก้ไข Index ได้โดย คลิกขวา เลือก Edit Index Entry...
การตั้งรูปแบบตัวอักษรในหน้าสารบัญ ให้ คลิกขวาที่สารบัญ เลือก Edit Index or Table of Contents
 • คลิกที่ Entries เพื่อกำหนดว่าแต่ละบรรทัดจะแสดงอะไรบ้าง และอย่างไร
 • คลิกที่ Style แล้วเลือกว่า Levels มางซ้ายมือ จะใช้รูปแบบใดของทางด้านขวามือ เช่น
  • Title เลือก Contents Heading March 4, 2013

ทำให้ DOS Box ของ Windows XP แสดงผลภาษาไทยได้


เนื่องจากผมจำเป็นต้องทดสอบโปรแกรมที่อยู่ใน DOS และมีการแสดงผลภาษาไทยอยู่ด้วย
จึงต้องการตั้งให้หน้าจอ DOS Box สามารถแสดงภาษาไทยได้

ก่อนหน้านี้จำได้ว่ามันมีเมนูใน DOS Box เลยว่าจะตั้งให้แสดงผลเป็นภาษาไทย แต่ตอนนี้หาไม่เจอ และไม่สามารถทำได้

จึงต้องค้นหาเอาในเว็บ
พบวิธีการทำหลายแห่งแต่คล้ายๆกัน คือ ต้องตั้งฟอนต์ภาษไทยแบบความกว้างคงที่ลงไปก่อน คือ  courmon.ttf เสร็จแล้วไปแก้ไข Registry ให้เมนูของ DOS Box มองเห็นฟอนต์ตัวนี้ ก็จะใช้ได้

แต่การแก้ไข Registry ด้วยมืออาจเสี่ยงไปหน่อย จึงมีผู้ทำเป็นไฟล์ .reg ให้เรียกใช้เลย
ผมก็ทำแบบนี้ ก็ใช้ได้

แต่มีข้อเสียอยู่หน่อยตรงตอนป้อนข้อความภาษาไทย หากมีสระหรือวรรณยุกต์ที่ลอยอยู่ข้างบนหรือล่าง จะยังไม่แสดงข้อมูลนั้นทันที เพราะมีการชดเชยสระ หากต้องการให้การแสดงถูกต้อง จะต้องสั่งย่อหน้าจอ แล้วเรียกหน้าจอขึ้นมาใหม่ก่อนจึงจะจัดข้อความและแสดงได้อย่างถูกต้อง

แหล่งข้อมูล
http://www.it4x.com/forum/index.php?topic=4998.0
http://www.justusers.net/articles/others/thaidosxp/thaidosxp.htm ที่นี่จะมีรายละเอียดมากหน่อย

February 14, 2013

การกำหนด charset (tis-620, utf-8) ให้กับ Web page

สำหรับผู้ที่สงสัยว่าการกำหนด charset ให้กับหน้าเว็บที่มีภาษาไทยนั้น ควรกำหนดเป็น tis-620 หรือ utf-8 หรือ windows-874 แบบไหนจะดีกว่ากัน

ผมจึงได้ลองทดสอบเทียบกันดู (แต่ได้ตัด windows-874 ออก เพราะคิดว่ามันเป็นมาตรฐานเฉพาะของ Microsoft เท่านั้น)

ผมได้สร้างไฟล์ที่มี Tag <meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
แล้วลองใช้ charset 3 แบบ คือ ไม่กำหนด, tis-620 และ utf-8

แล้วบันทึกเป็นแบบ ANSI, Unicode, UTF-8 ด้วย Notepad
จากนั้นใช้ Firefox เปิดดู แล้วตรวจสอบว่าภาษาไทยอ่านออกหรือไม่ และดูว่า Firefox เลือก Encoding ให้เป็นแบบใด

การเข้ารหัสตัวอักษรไทย แบบ ANSI, Unicode และ UTF-8

หากเราสร้างไฟล์ที่มีภาษาไทยด้วย Notepad
แล้วสั่งบันทึก หรือสั่ง Save As จะมีถามให้เลือก Encoding 4 แบบ
-ANSI
-Unicode
-Unicode big endian
-UTF-8
แล้วเราควรจะเลือกแบบไหน?
มาลองดูกันครับ

November 20, 2012

การกู้ภาพถ่ายจาก SD-Card ที่แจ้งให้ Format ตลอด


ปัญหานี้เกิดขึ้น 2 ครั้งแล้วที่พบว่า SD-Card ในกล้องถ่ายรูปแจ้งว่า Sd-Card ที่เสียบอยู่นั้นใช้ไม่ได้ และถามว่าจะให้ Format เลยหรือไม่
เหตุการก่อนหน้าคือมีการถอด SD-Card นั้นไปเปิดดูรูปบนเครื่อง PC แต่ไม่ได้ Copy ไฟล์ไว้

ครั้งแรกที่เกิด
ผู้ใช้สั่ง Format แผ่น SD-Card ด้วยกล้องไปแล้ว และมีการถ่ายรูปเพิ่มอีกประมาณ 10 รูป ก่อนที่จะพบปัญหา
การแก้ปัญหา ได้ใช้โปรแกรม  Pandora Recovery ซึ่งต้องใช้เมนู Surface scan จึงจะหาไฟล์พบ
สามารถกู้ได้ประมาณ 80% บางไฟล์ที่กู้มาได้จะได้ภาพไม่เต็ม หรือมี 2-3 รูปปนกัน ต้องลบทิ้ง
ไฟล์ที่กู้ได้จะถูกตั้งชื่อใหม่และวันที่ของไฟล์จะเป็นวันที่กู้ไฟล์
แต่ยังสามารถกู้วันที่ไฟล์กลับมาได้โดยใช้โปรแกรม JpgTime ดึงเวลาจาก Exif มาใช้